PLYN UVOLŇUJÍCÍ RODENTICIDNÍ PŘÍPRAVEK

ve formě granulátu k ochraně luk, pastvin, ovocných a lesních dřevin, zeleniny, okrasných rostlin a polních plodin proti hraboši polnímu a hryzci vodnímu

Účinná látka: Fosfid Vápenatý (18%)

Výrobce: Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG, Hannover, DE

Registrace v zemích EU: Německo, Lotyšsko, Lucembursko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, Česká republika.

Prodej výhradně osobám s platným osvědčením o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti.

  • Adresa pro objednávky a fakturace: Ing. Emil Ronschak, Táhlá 832, Kamenice, 251 68
  • Bankovní spojení: 000000 - 2253896043 / 0800
  • POZOR NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: +420 602 156 046
  • e-mail : ronschak@polytanol.cz
  • POLYTANOL nesmí přijít do kontaktu s vodou a ohněm! Veškeré další informace poskytne na dotázání distributor POLYTANOLU pro Českou republiku