PLYN UVOLŇUJÍCÍ RODENTICIDNÍ PŘÍPRAVEK

ve formě granulátu k ochraně luk, pastvin, ovocných a lesních dřevin, zeleniny, okrasných rostlin a polních plodin proti hraboši polnímu a hryzci vodnímu

Účinná látka: Fosfid Vápenatý (18%)
Výrobce: Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG, Hannover, DE
Registrace v zemích EU: Německo, Lotyšsko, Lucembursko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, Česká republika, Chorvatsko.

Prodej výhradně osobám s platným osvědčením o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti.

POZOR, DŮLEŽITÉ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Vážení zákazníci, dne 31. srpna 2019 končí registrace přípravku POLYTANOL v České republice. Na základě rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 14. 8. 2018 byly stanoveny následující lhůty:

  • lhůta pro uvádění zásob na trh: do 28. února 2020
  • lhůta pro používání nakoupených zásob přípravku: do 28. února 2021
  • Současně bychom vás chtěli informovat o uvádění přípravku "WÜLFEL - přípravek k hubení hryzců", výrobce Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG, na trh v ČR.

    Základní údaje k přípravku najdete na www.wulfel.cz .