Seznam odběratelů a prodejců v ČR:

 • Abakap Magrathea, s.r.o
 • Agro Žamberk a.s.
 • Agrodružstvo Brťov-Lipůvka
 • AgroEfekt, s.r.o.
 • AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o
 • AGROKOP CZ, a.s.
 • BASF spol. s r.o.
 • CEREA a.s. - Agrofert
 • DDD Petr Fortelko
 • DDD servis Libor Čihák
 • DerKill Services, s.r.o.
 • Farma Dřeveš, s.r.o.
 • HELIVO, spol.s r.o.
 • HS Čáslav, s.r.o.
 • L.E.S. CR spol.s r.o.
 • Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • LOUDY s.r.o.
 • LUKROM spol. s r o.
 • MANSFELD AG, s.r.o.
 • NAVOS, a.s. - Agrofert
 • prodejna Zahrádkář, Děčín
 • Pronachem spol. s r.o.
 • Ridex s.r.o.
 • ROLANA spol. s r.o.
 • SG-Vet, s.r.o.
 • TJ SOKOL Přerov nad Labem
 • TS DUKOS Dubňany
 • UK. DITANA s.r.o.
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
 • Zahrádkářské centrum Malinka, Jaroměř
 • Zemědělská zkušební stanice Kujavy, s.r.o.
 • Zkušební Stanice Trutnov s.r.o.
 •